Música ESO

Pàgina d'inici » Música 1 » Els instruments » Els instruments de percussió

Els instruments de percussió

Anuncis

Al capítol “El viatge dels tambors“, el programa Atrapa-sons se centra en els instruments de percussió i en la música de Leroy Anderson i de la família Bach.

Segurament, els instruments de percussió es van inventar d’una manera tan senzilla com picant un tronc d’arbre. Deuen ser els instruments musicals més antics de la història. El so depèn de la forma i del material amb què s’ha fet l’instrument. També depèn de la caixa de ressonància, si és que en té. L’avantatge d’aquests instruments és que són molt variats i populars. Alguns són molt rudimentaris i es fan amb materials a l’abast de tothom: carabasses, terrissa, fusta, etc.

La majoria d’instruments de percussió són d’atac ràpid. Això vol dir que el so comença de cop. En canvi, amb altres instruments, com els de vent, podem treure el so a poc a poc.

Molts instruments de percussió serveixen per portar el ritme, però amb alguns també es poden fer melodies.

Amb els instruments de percussió passa el mateix que amb la resta d’instruments: els més curts i petits fan notes més agudes i els més llargs i grossos fan notes més greus.

Hi ha dos tipus d’instruments de percussió: els d’afinació determinada, com els timbals, el xilòfon o el vibràfon, que poden fer notes diferents, i els que només fan un tipus de so, els d’afinació indeterminada, com el bombo, la caixa, els plats, el gong, el triangle… que bàsicament serveixen per portar el ritme.

Escoltem alguns instruments de  percussió

El bombo, els bongos o altre tipus de tambors són d’afinació indeterminada. Tot i què segons la seva mida fan sons més aguts o greus, no fan sons concrets de l’escala musical:

 

Els timbals o timbales són un instrument de percussió d’afinació determinada. Solen toca-se en grups de com a mínim dues o més timbales, en la que cada timbala executa una nota determinada de l’escala musical:

 

La marimba és com el xilòfon però més gran. Està formada per làmines de fusta disposades en forma de teclat de piano. Els instruments de làmines tenen uns tubs metàl·lics a sota mateix de les làmines per amplificar el seu so de forma natural.

 

En canvi, el vibràfon està format per làmines de metall. A més a més, a diferència del xilòfon o la marimba, també té un pedal incorporat que fa moure una barra de feltre; d’aquesta manera, l’intèrpret pot controlar la duració de les notes abaixant-lo perquè duri o deixant-lo anar perquè s’aturi la vibració. Com a particularitat, l’instrument sol disposar d’un motor que pot fer girar a més o menys velocitat uns discos que es troben damunt els tubs de ressonància. Això produeix un efecte de trèmolo característic del vibràfon.

 

La bateria és un conjunt d’instruments de percussió que, tot i tenir diferents característiques, són tocats per un sol intèrpret.

BateriaParts d’una bateria:

1.- Plat Ride cymbal

2.- Goliat o timbal base

3.- Tom 1 i Tom 2

4.- Bombo5.- Caixa

6.- Hi-Hat o Xarles

 

 

Observa com es toca una bateria. Fixat en els diferents instruments i en la manera de tocar-los, amb les mans o amb els peus:

Vídeo recomanat:

https://marcseguiblog.wordpress.com/2017/06/12/dave-weckl-and-jay-oliver-higher-ground/

 

La història de la percussió

Els primers instruments que van inventar els humans van ser els de percussió. Picaven amb pedres, fustes, pals i tot el que trobaven. Els instruments de percussió es troben en totes les cultures i n’hi ha una gran varietat. No és estrany que sigui la secció que té més instruments diferents en una orquestra, perquè d’instruments de percussió en podem trobar pertot arreu.

D’altra banda, a la part final del programa, “El relat animat” està dedicat a “The typewriter“, de Leroy Anderson. L’Atrapa-sons construeix un “testòfon pentatònic” amb cinc testos i l’Atrapamosques interpreta el “Minuet en sol M” del Quadern d’Anna Magdalena Bach.

En aquest enllaç hi trobaràs els vídeos d’abans i d’altres amb instruments de percussió.

Anuncis
Follow Música ESO on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers