Pàgina d'inici » Música 1 » Els instruments » Les famílies d’instruments a l’Atrapa-sons

Les famílies d’instruments a l’Atrapa-sons

Per explicar cadascuna de les famílies veurem els capítols que el programa l’Atrapa-sons va dedicar als instruments musicals.

Comunament classifiquem els instrument en les següents famílies:

Família d’instruments

Capítol de l’Atrapa-sons

Instruments de percussió
El viatge dels tambors
Instruments de corda
Corda fregada i corda polsada
Instruments de vent fusta
Instruments amb canya

Tubs i flautes

Instruments de vent metall
La família del metall

Anuncis