Música ESO

Pàgina d'inici » Música 3 » Edat Mitjana » Com era l’Edat Mitjana?

Com era l’Edat Mitjana?

Anuncis

Quin període històric comprèn l’Edat Mitjana?

L’Edat Mitjana o medieval és el període intermedi de la història d’Europa enmig de l’edat antiga i l’edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l’inici al segle V amb la caiguda de l’Imperi Romà, l’any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb el descobriment d’Amèrica l’any 1492.

Com era la societat medieval?

Durant aquesta època hi havia una societat molt jerarquitzada:

  • A dalt de tot hi havia els dos poders universals: el religiós, representat pel papa, i el civil, representat per l’emperador o el rei.
  • En segon lloc es trobava l’alta noblesa (comtes, ducs, barons, marquesos) amb relacions de dependència d’uns respecte a d’altres més poderosos. Vivien en castells molt ben emmurallats i es dedicaven a fer la guerra. En aquest ambient es desenvolupa la música trobadoresca.
  • En aquest mateix nivell, però en l’ordre religiós, hi havia l’alt clergat, els bisbes, qua vivien a les grans catedrals i a les seus episcopals.
  • I els últims de l’estament privilegiat eren els cavallers, i els monjos i les monges, que vivien a les abadies, els grans centres culturals de l’època, on es copiaven els llibres i les partitures.
  • En últim lloc hi havia els artesans i els serfs (pagesos, llenyataires, pastors) que eren pobres i sense cap possibilitat d’accedir a la cultura, dedicats servir els seus senyors (sistema feudal). En aquest ambient s’escoltava música no religiosa cantada pels joglars.

A partir del segle XIII, i amb la formació de les primeres ciutats apareix un nou estament social: la burgesia, que es dedica a l’artesania i al comerç i que cada vegada tindrà més influència en la vida social.

 

I en l’art?

  • L’estil Romànic (des del segle X) utilitza l’arc de mig punt, la volta de canó i la volta d’aresta per construir esglésies, monestirs i castells no gaire alts, amb murs gruixuts i amb poca llum. Aquesta ambient convida al recolliment i la pregària i és el lloc adequat per al cant gregorià.

arc_mig_punt volta_cano voltaaresta

(Arc de mig punt, volta de canó i volta d’aresta)

  • L’estil Gòtic (a partir del segle XII) utilitza l’arc ogival i la volta de creuer per construir les grans catedrals, més altes i amb molta més llum que penetra pels vitralls. És el escenari perfecte per desenvolupar la polifonia.

arc_ogival volta_creuer

(Arc ogival i volta de creuer)

I en la música?

Durant l’Edat Mitjana classifiquem la música en:

Música vocal

  • Religiosa, en un principi el cant gregorià cantat als monestirs i posteriorment la música polifònica que s’escoltava a les catedrals.
  • Profana (no religiosa), interpretada pels trobadors i joglars (i també els goliards)

Música instrumental, per a les danses.

Anuncis
Follow Música ESO on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers