Música ESO

L’Ensalada

L’ensalada és una peça vocal polifònica que acostuma a estar dividida en fragments de caràcter molt diferent. El nom es deu a la varietat d’elements amb què està construïda. El gran autor d’ensalades del Renaixement va ser el compositor de Prades Mateu Fletxa, el Vell (1481?-1553?).

Mateu Fletxa, el Vell, Que farem del pobre Joan:

¡Que farem del pobre Joan!
¡Que farem del pobre Joan!
Sa muller se n’es anada
¡Lloat sia Deu!
¿A hont la n’irem a sercar?
A l’hostal de sa vehina
¡Lloat sia Deu!
Y digau lo meu vehí,
¿ma muller, si l’haveu vista?
¡Lloat sia Deu!
Per ma fe, lo meu vehí,
tres jorns ha que no l’he vista
¡Lloat sia Deu!
Esta nit ab mi sopá
Y en tant s’es transfigurada
¡Lloat sia Deu!
Ell se’n torná a son hostal
trobá sos infants que ploren.
¡Lloat sia Deu!
No ploreu, los meus infans
Oh, mala dona reprovada
¡Lloat sia Deu!
Mateu Fletxa, el Vell, La bomba:

Aquesta ensalada explica la història d’un naufragi, el de l’home pecador, del qual ens salva l’arribada de Jesús.

– ¡Bomba, bomba y agua fuera!
Vayan los cargos al mar,
que nos ymos a negar
do remedio no se espera.

– ¡A la escota socorred!
¡Vosotros yd al timón!
¡Qué espacio, corred, corred!
¿No veis nuestra perdición?
– Esas gúmenas cortad
porque se amayne la vela.

– Hazia aca contrapesad
o que la nave se asuela,
mandad calefatear
que quiça dará remedio.- ¡Ya no ay tiempo ni lugar
que la nau se abre por medio!
– ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
– ¿Sí aprovechará nadar?
– ¡O que stá tan bravo el mar
que todos pereceremos!
…La lletra completa aquí.
Anuncis
Follow Música ESO on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers