Música ESO

La Contrareforma i Palestrina

La contrareforma i Palestrina

La resposta de l’Església Catòlica davant la Reforma protestant va ser el Concili de Trento (1545-1563), que va impulsar la Contrareforma. Aquest concili va condemnar l’ús de la música profana dins de l’església , i va demanar que s’entengués clarament el text llatí que es cantava.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594)
va ser el més gran compositor de la polifonia catòlica renaixentista. Compositor i mestre de les capelles papals des de 1550 fins la seva mort. Va arribar a escriure més de cent misses, trenta-cinc magníficats i centenars de motets i madrigals. Un bon exemple de música religiosa de la contrareforma és la seva Missa del Papa Marcello. Veurem que, tal com es demanava, el text és clar d’entendre.Palestrina, Missa del Papa Marcello, Gloria:

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.

Però els compositors prefereixen jugar amb el contrapunt, com en aquest Ave Maria, a 8 veus, per a dos cors, de Palestrina, un bell exemple de polifonia plena que omple cada racó de l’església:

Ave María,
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae.
Amen.

Palestrina va escriure un centenar de misses i més de quatre-cents motets sacres. Aquest Sicut Cervus n’és un:

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te Deus
.

Palestrina també va compondre Madrigal religiós, com aquest Jesu, rex admirabilis:

Jesu, rex admirabilis
et triumphator nobilis,
dulcedo ineffabilis,
totus desiderabilis,
mane nobiscum, Domine,
et nos illustra lumine,
pulsa mentis caligine,
mundum reple ducedine.
Anuncis
Follow Música ESO on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers