Música ESO

Pàgina d'inici » Música 3 » Romanticisme » Activitats Romanticisme

Activitats Romanticisme

  • Quin segle comprèn el Romanticisme? En quines etapes o períodes dividim el Romanticisme?
  • Quina classe social serà la principal protectora i mecenes1 dels artistes romàntics?
  • Una d’aquestes frases és de Haydn, i l’altra de Mendelssohn, dos grans compositors, un del Classicisme i l’altre del Romanticisme. Quin és de cada època? Qui va dir què? Per què ho creus així?
  • Llegeix els següents textos i compara les diferents condicions de treball entre els dos compositors.

  • Quina és la melodia perfecta segons els compositors romàntics? I com poden ser les melodies del Romanticisme?
  • Què és el tempo rubato?
  • Què és la modulació? I el cromatisme?
  • Quina classe social és la gran promotora d’òpera durant el Romanticisme?
  • Quin compositor serveix d’enllaç entre l’òpera clàssica i la romàntica? Quina és la seva òpera més coneguda?
  • Què és el bel canto? Principals representants. Una òpera d’aquest estil?
  • Quin compositor es va convertir en símbol del nacionalisme italià? Amb quina òpera? Nomena alguna altra de les seves òperes.
  • Què és el verisme? Quines dues grans òperes representen molt bé aquest estil?
  • Nomena algunes de les òperes de Puccini. Quina gran òpera no va acabar?
  • Quin compositor alemany va ser l’impulsor d’un nou estil durant el segle XIX? Com s’anomena aquest estil?
  • D’on treu Wagner els personatges de les seves òperes?
  • Què és el leimotiv?
  • Com s’anomena la tetralogia d’òperes basada en la mitologia germànica que va escriure Wagner i quines són les quatre òperes que la componen?
  • Com s’anomenen les cançons senzilles i sentimentals que s’interpretaven als salons de les cases burgeses durant el Romanticisme? Cita alguns compositors i algun exemple.
  • Quin instrument musical és el més apropiat per expressar els sentiments i emocions, i per això es convertirà en l’instrument per excel·lència del Romanticisme, el qual no faltava en les llars de les famílies burgeses.
  • Quins instruments tocaven Paganini, Chopin i Liszt? Eren bons intèrprets?
  • Quin va ser el primer músic romàntic, a qui van agafar com a model la resta de compositors del segle XIX? Quina va ser l’última simfonia que va compondre, en la qual va introduir en l’últim moviment per primera vegada un cor amb solistes, per cantar l’Oda a l’alegria del poeta alemany Schiller?
  • Què és un Poema simfònic? I una Simfonia programàtica? Quin és l’exemple més conegut?
  • Quines eren les companyies de ballet més importants a Rússia durant el segle XIX?
  • De quins dos famosos ballets va compondre la música Txikovski?
  • Quina dansa en compàs ternari, va tenir la seva època daurada durant la segona meitat del XIX, sobretot a Viena, on es va convertir en el ball de saló per excel·lència? Quins van ser els principals compositors?
  • Llegeix aquest text sobre els últims dies de Chopin i contesta les següents preguntes.

 1. Quina malaltia tenia Chopin?
 2. En quin any va fer el seu darrer concert?
 3. A quina famosa plaça de París vivia?
 4. Qui en tingué cura durant la seva malaltia?
 5. En quin any va morir i on?
 6. Què li van fer el dia de la seva mort?
 7. Quina música volia que acompanyés el seu funeral?
 8. Quin inconvenient va sorgir en el moment d’interpretar-la?
 9. Quins altres dos compositors van voler ser acomiadats amb la mateixa obra musical?
Anuncis
Follow Música ESO on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers